KSIĘGA GOŚCI FORUM CHAT KONTAKT
             AKTUALNOŚCI
             REPORTER
             SAMORZĄD
             HISTORIA
             KRONIKA
             HISTORIA   w w w
             NAUCZYCIELE
             UCZNIOWIE
               - nasi najlepsi
               - nasi wybitni
               - nasi współcześni
               - galeria klas
               - absolwenci             OTRZĘSINY
             FESTIWAL
             FINGERBOARD
             WYCIECZKI
             KOŁA
             JĘZYK POLSKI
             MATEMATYKA
             INFORMATYKA
             BIBLIOTEKA
             PCK w G2
             SPORT
             NASZE PROJEKTY
             BANK TESTÓW
             DOKUMENTY
             PRZETARGI
             PLAN LEKCJI
             ZGUBIONE RZECZY

             
             

            

Movie1

Wybitni absolwenci
Gimnazjum nr 2 w Sanoku im. Królowej Zofii

Prof. Feliks Młynarski
Urodzony w 1884r., w latach 1894-1902 uczęszczał do Gimnazjum Męskiego w Sanoku, w którym zdał maturę, następnie studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W czasie I wojny światowej został wysłany do USA w celu rozpowszechnienia idei Legionów Polskich wśród polonii amerykańskiej.

 

Na przełomie 1923/1924r. brał aktywny udział w "reformie walutowej Grabskiego". Był jednym ze współtwórców Banku Polskiego (dziś NBP ), którego był wiceprezesem w latach 1925-1930. Po ustąpieniu z Banku Polskiego został profesorem bankowości w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. W czasie II wojny światowej pełnił funkcję prezesa Banku Emisyjnego. Autor publikacji z zakresu bankowości: "Siła nabywcza pieniądza" i " Kryzys i reforma walutowa".


Doc. dr hab. Adam Fastnacht
Urodził się 27 lipca 1913r. w Sanoku, w latach 1923-1931 uczęszczał do Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii,  w którym zdał maturę.
Następnie rozpoczął    studia    na    Wydziale   Humanistycznym

Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 
Adam Fastnacht to największy badacz dziejów Sanoka i Ziemi Sanockiej. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Ossolineum we Lwowie. W czasie II wojny światowej ukrywał się i pracował  w majątku ziemskim koło Sanoka. Po zakończeniu wojny wrócił do Sanoka, a wiosną 1946r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie uzyskał tytuł doktora za pracę pt. „Osadnictwo Ziemi Sanockiej w latach 1340-1650”. W tym samym roku podjął pracę we Wrocławiu w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, gdzie oddał się działalności naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Sanoka. Zmarł 16 lutego1987r. we Wrocławiu, człowiek który swą działalnością rozsławił imię Ziemi Sanockiej.


Płk. dr med. Stefan Mozołowski
Urodził się 19 II 1892r. w Sanoku. W latach 1902-1910 uczęszczał do naszego Gimnazjum Męskiego, w którym zdał maturę z wyróżnieniem i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego.
W czasie I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich.   W   1917r.   uzyskał   dyplom   ukończenia

medycyny we Lwowie i został lekarzem wojskowym. Od 1934r. został osobistym lekarzem Józefa Piłsudskiego, po którego  śmierci wydał pracę pt.„O chorobie poprzedzającej zgon Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego”. We wrześniu 1939r. został komendantem Szpitala Wojennego w Tarnopolu, gdzie dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzony został wraz z innymi oficerami w obozie jenieckim w Starobielsku. Zamordowany wiosną 1940r. przez NKWD w więzieniu w Charkowie.


 

1  2  3

>>>>>

 Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 4
Zespół Szkół nr 5


 

Poniedziałek, 20 maj 2019r. Imieniny: Bazylego, Bernardyna i Aleksandra
 
 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja